Ο Σύλλογος

Ιστορία

Λίγα λόγια για την ιστορία του συλλόγου μας, με τις επιτυχίες του και τους σταθμούς του.

 

Καταστατικό

Μπορείτε επίσης να τα κατεβάσετε σε μορφή Word:
Ιστορία - Καταστατικό

Μελετήστε το καταστατικό σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί η ΟΑΛΘ και μην διστάσετε να ζητήσετε οποιαδήποτε διευκρίνηση από τα μέλη του ΔΣ ή να κάνετε τις δικές σας προτάσεις για μια μελλοντική τροποποίηση.

 

Λογότυπα

Δείτε και χρησιμοποιήστε τα λογότυπα του συλλόγου μας, στις δικές σας ιστοσελίδες ή εκδόσεις.