Πρόσωπα

Κινατίδης Ιωάννης (Γιάννης) (1974-2004)

Νικητίδου Παρασκευή (Βούλα) (-1999)