Ενημέρωση με SMS

Ο σύλλογος μας διαθέτει σύστημα ενημέρωσης με SMS που στέλνονται στα κινητά των ενδιαφερόμενων (μέλη και μη). Τα μηνύματα που στέλνονται αφορούν επιλεγμένες δραστηριότητες. Για πλήρη ενημέρωση μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες του συλλόγου.

Νέα εγγραφή

Αν θέλετε να λαμβάνετε επιλεγμένες ενημερώσεις για τις δραστηριότητες του συλλόγου:
α) στείλτε μας ένα email και ζητήστε "Εγγραφή SMS ΟΑΛΘ" γράφοντας το όνομα, επώνυμο και τον αριθμό του κινητού σας,
ή β) στείλτε ένα SMS στον αριθμό 6978 753 004 γράφοντας "Εγγραφή SMS ΟΑΛΘ", το όνομα σας, το επώνυμο σας και τον αριθμό του κινητού σας.

Διακοπή

Αν ήδη λαμβάνετε μηνύματα και δεν επιθυμείτε άλλα:
α) στείλτε μας ένα email και ζητήστε "Διακοπή SMS ΟΑΛΘ" γράφοντας το όνομα, επώνυμο και τον αριθμό του κινητού σας,
ή β) στείλτε ένα SMS στον αριθμό 6978 753 004 γράφοντας "Διακοπή SMS ΟΑΛΘ", το όνομα σας, το επώνυμο σας και τον αριθμό του κινητού σας.

Αλλαγή αριθμού

Αν λαμβάνατε μηνύματα αλλά αλλάξατε αριθμό στο κινητό σας τηλέφωνο:
α) στείλτε μας ένα email και ζητήστε "Αλλαγή SMS ΟΑΛΘ" γράφοντας το όνομα, επώνυμο, τον παλιό αριθμό και τον νέο αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου,
ή β) στείλτε ένα SMS στον αριθμό 6978 753 004 γράφοντας "Αλλαγή SMS ΟΑΛΘ", το όνομα σας, το επώνυμο σας και τον αριθμό του κινητού σας.